Identificatieplicht vanaf de geboorte

De identificatieplicht in de zorg geldt voor iedereen, dus ook voor kinderen onder de 14 jaar (al vanaf de geboorte!)

Breng bij uw bezoek dus altijd een geldig legitimatiebewijs van uw kind mee. Een bijschrijving van een minderjarig kind op legitimatiebewijs van een ouder geldt nog als legitimatie in de zorg (zolang dit legitimatiebewijs van de ouder nog geldig is). Breng in ieder geval dit legitimatiebewijs mee.
Een identititeitsbewijs is een paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsdocument. Tevens registreren wij ook het burgerservicenummer van uw kind (BSN). Meer informatie leest u in de folder legitimatie en registratie BSN.

Meer informatie over de identificatieplicht vindt u op de website van de rijksoverheid.