Inschrijfformulier informatieavond aanstaande ouders 2019 / 2020

Ik wil graag de informatieavond voor aanstaande ouders bijwonen in het Moeder & Kindcentrum.
Vanwege de beperkte capaciteit kan het voorkomen dat de avond van je voorkeur al vol zit.