Begeleiding met video bij pasgeborenen - V.I.B.

Begeleiding met video op de afdeling

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom u, als ouder(s), bij de geboorte van uw baby in het Moeder & Kind Centrum terecht komt. Wij vinden het belangrijk dat u de eerste periode met uw kind hier als prettig ervaart. Het krijgen van een kind is één van de meest indrukwekkende gebeurtenissen in uw leven. De kraamperiode is bedoeld om te wennen aan een nieuw leven met een nieuw kind; jullie moeten elkaar leren kennen. In dit centrum besteden we veel aandacht aan deze eerste kennismaking en de eerste contacten. Dit kan worden ondersteund met behulp van videobeelden.

Voor wie is video-interactiebegeleiding bedoeld?

VIB wordt in de meeste gevallen standaard aangeboden aan te vroeg geboren baby’s van 35 weken of jonger. Zeker wanneer uw kind voor langere tijd in een couveuse moet verblijven, is het van groot belang de hechting zo optimaal mogelijk te ondersteunen. VIB is hierbij een mooi hulpmiddel.

Het kan zijn dat de arts, verpleegkundige of pedagogisch medewerker ook in andere situaties VIB adviseert.

Tot slot, uiteraard ook wanneer u zelf vragen heeft over uw kind (bijvoorbeeld over de verzorging of over de signalen die uw kind afgeeft) is VIB helpend.

Wat is interactie-begeleiding met video?

Er wordt een korte filmopname gemaakt van u in contact met uw baby. Zo is het mogelijk beeld voor beeld te bekijken wat er gebeurt in dit contact.

Direct na de geboorte geven baby’s al met verschillende houdingen en bewegingen aan wat ze wel of niet prettig vinden. Dit noemen we de lichaamstaal van de baby. Ouders reageren intuïtief en sterk op deze signalen.

De initiatieven van pasgeboren baby’s zijn nog vluchtig, en met een video-opname vergroot je als het ware deze momenten en wordt het mogelijk al in een vroeg stadium de baby te leren begrijpen.

Geboorte

Vooral bij een eerste kind kunnen er bij u als ouders vragen leven over de omgang. Niet alleen over praktische zaken, maar vooral over het contact. Op de videobeelden kunt u meteen zien hoe en waarop uw baby reageert. U krijgt informatie over de ‘taal’ van uw baby.

Een gecertificeerd video-interactiebegeleider maakt een korte video-opname (ongeveer 5 minuten is al afdoende) van u en uw baby tijdens bijvoorbeeld de verzorging. Zij kijkt deze later met u terug en laat aan de hand van deze videobeelden zien welke signalen uw baby geeft om met u in contact te komen of te blijven. U ziet dan op de beelden terug hoe uw kind reageert op uw stem, uw aanraking, hoe u uw kind kunt geruststellen en hoe uw kind ervan geniet om bij u te zijn.

Het is eventueel ook mogelijk een door u zelfgemaakte opname te bekijken, mits deze geschikt is.

Couveuse

Het kan zijn dat uw baby voor korte of langere tijd in de couveuse moet liggen. Nauw contact tussen u als ouders en uw baby is heel belangrijk, vooral in de eerste periode na de geboorte. In het geval van een te vroege geboorte is dit contact zo mogelijk nog belangrijker. Nauw contact heeft pas werkelijk betekenis wanneer het lichamelijk contact betreft. Vooral de kangoeroemethode heeft hierbij een bijzondere waarde.

Daarnaast laat de videoanalyse de allerkleinste contactsignalen zien die uw baby geeft. Dit biedt u als ouders de gelegenheid om, ondanks de couveuseperiode, een hechte band met uw baby op te bouwen. Dit maakt ook de overgang naar huis gemakkelijker.

Informatie

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Stelt u ze gerust! Contactpersoon Moeder & Kindcentrum: Tanja van Doorne, pedagogisch medewerker en gecertificeerd video interactiebegeleider/opleider, telefoonnummer: 088 - 70 66 645.

11/16 |