Uw baby mag binnenkort naar huis

Inleiding

Binnenkort mag uw baby met ontslag. Inmiddels verzorgt u uw baby grotendeels zelfstandig en misschien zult u zich hierbij nog wat onzeker voelen. Met de praktische informatie in deze folder proberen we u nog een beetje extra te helpen. Daarbij beseffen we terdege dat we nooit helemaal volledig kunnen zijn. Vandaar dat we vóór het ontslag ook nog graag een gesprek met u hebben waarin we het een en ander kunnen toelichten specifiek over uw baby en waarin u uw vragen kunt stellen.

Schrijf deze vragen eventueel vooraf op. Zo kunt u tijdens het ontslaggesprek niets vergeten.

Maak met de verpleegkundige die voor u en uw baby zorgt een afspraak voor dit gesprek, zodat u beiden er even rustig de tijd voor kunt nemen. Bedenk ook even hoe laat u uw baby  op de dag van ontslag het liefst mee naar huis zou willen nemen.

Algemene informatie

Het baden

Het baden gebeurt in een ruimte waar de temperatuur ongeveer 21 graden is. Zorg ervoor dat het niet tocht en dat u alle benodigdheden bij de hand heeft voordat u met het baden begint. Laat uw baby nooit alleen op het aankleedkussen liggen. De temperatuur van het badwater kunt u het beste met uw elleboog controleren of een badthermometer gebruiken. Deze moet ongeveer 37 graden aangeven. Om afkoelen te voorkomen moet u uw baby direct na het bad afdrogen. Let er extra goed op dat de huid achter de oortjes en de (nek)plooien goed droog is om smetplekken te voorkomen.

De navel

Het is goed om de navel na het baden of wassen goed te drogen. Het schoonmaken kan gewoon met water. Alleen indien een professional dit adviseert, wordt de navel met alcohol 70% schoongemaakt. De navel hoeft niet verbonden te worden. Het navelstompje valt na ongeveer zeven à tien dagen af.

De ogen

Bij vieze oogjes gebruikt u een steriel gaasje dat u nat maakt met stromend water uit de kraan. U veegt, naar de neus toe, het oogje schoon. Één streek per gaasje. Raadpleeg de huisarts als het na een paar dagen niet over is, of als het oog pusserig is.

De neus en oren

Als uw baby snotterig klinkt is het belangrijk dat het neusje van uw baby doorgankelijk blijft. Dit kan door het met zout te spoelen. Neusdruppels zijn verkrijgbaar bij drogist en apotheek. Gebruik geen wattenstokjes voor de neusgaten en gehoorgangen.

Temperaturen

Bij u thuis is de temperatuur mogelijk niet gelijk aan die in het Moeder & Kindcentrum. Het is daarom verstandig om uw baby de eerste dagen een paar keer extra te temperaturen, dan weet u snel genoeg wat hij/zij nodig heeft om zich op temperatuur te houden. Houd thuis een normale kamertemperatuur aan van 18-20 graden. Heeft uw baby het wat koud (een temperatuur lager dan 36.8 graden), geef dan een extra dekentje of een goed ingepakte kruik die u op de deken legt met de opening naar beneden. Een goede temperatuur ligt tussen de 36.8 en 37.5 graden. Een kruik kan handig zijn om het bedje voor uw baby thuis komt voor te verwarmen.

Borstvoeding

Wanneer u uw baby borstvoeding geeft, willen we hier tijdens het ontslaggesprek extra bij stilstaan, zodat we u die informatie kunnen geven die bij uw situatie past. Om thuis goed in de gaten te kunnen houden of uw baby voldoende drinkt, houdt u de plasluiers in de gaten. In principe zou het kind iedere voedingsronde een plasluier moeten hebben. Om te weten of het kind daadwerkelijk groeit, kunt u eventueel uw baby één keer per week wegen op het consultatiebureau. Voor extra informatie rondom borstvoeding kunt u verder terecht bij de lactatiekundige die via het consultatiebureau te benaderen is. Mocht u voor ontslag behoefte hebben aan contact met de lactatiekundige, geeft u dit dan aan bij de verpleegkundige.

Flesvoeding

Maak de voeding per keer klaar en doe dit met (warm) water uit de kraan. 30 ml water en één afgestreken schepje melkpoeder geeft 35 ml voeding. Het opwarmen van flesvoeding kan zowel in de magnetron als ‘au bain marie’. Laat in de magnetron de speen van de fles af. Gooi restjes voeding altijd weg! Op het blik poedervoeding staat verdere belangrijke informatie. Lees deze informatie goed door voor u de eerste keer een fles klaar maakt.

Na ieder gebruik fles en speen goed uitspoelen onder de warme kraan. Eén keer per dag de fles tien minuten uitkoken. Het uitkoken kan in de magnetron of in een sterilisator. Maak de fles schoon met afwasmiddel. Spoel hierna de fles zorgvuldig om en droog de fles af. Spenen en fopspenen nooit langer dan zes weken gebruiken.

Laat voedingsmomenten niet te lang duren (± 30 minuten), anders wordt het te vermoeiend voor uw baby.

Medicijnen

Als uw baby één week oud is, moet hij/zij iedere dag vitamines krijgen. Soms zijn ook andere medicijnen nodig. Het beste kunt u de medicijnen vóór een voedingsmoment geven. De vitaminedruppeltjes kunt u op een lepeltje in het mondje doen of in de speen druppelen en de baby het eruit laten zuigen.

Houding in bed

In verband met de kans op wiegendood wordt geadviseerd uw baby op de rug in bed te leggen en daarbij het hoofd wisselligging te geven om voorkeurshouding tegen te gaan.

Naar buiten

Dit is afhankelijk van het weer en de toestand van uw baby. Geef uw baby bij koud weer een mutsje op. Gebruik een extra dekentje of leg eventueel een kruik in de kinderwagen. Pak uw baby bij warm weer niet te dik in.

Het gedrag

Uw baby zal moeten wennen aan de nieuwe omgeving thuis.

Zorg de eerste dagen na het ontslag voor rust. We adviseren u dan ook niet teveel bezoek uit te nodigen. Op deze manier kunnen u en uw baby rustig wennen aan de nieuwe situatie.

Hulp bij de zorg thuis

Kraamzorg

Als u van de kinderarts gehoord heeft dat uw baby binnenkort naar huis mag, kan het zijn dat u nog in de kraamweek zit en dus nog recht heeft op reguliere kraamzorg. Om dit te regelen kunt u zelf het kraamcentrum bellen om door te geven wanneer uw baby mee naar huis mag. Als u na de kraamweek naar huis gaat en behoefte heeft aan verlengde kraamzorg en/of couveusenazorg, moet u contact op nemen met uw zorgverzekering. Dit om na te gaan of u hier recht op heeft. De verloskundige kan een machtiging schrijven voor de kraamzorg. Voor couveusenazorg moet een arts dit doen.

Consultatiebureau

U krijgt van ons een verpleegkundige overdracht mee waarin staat wat er de afgelopen periode is gebeurd met uw baby. De wijkverpleegkundige zal bij u op huisbezoek komen voor een kennismakingsgesprek en/of een afspraak maken.

Overig

Geen enkele baby is hetzelfde. Een baby die de eerste tijd van zijn/haar leven in het ziekenhuis heeft doorgebracht, heeft meestal al heel wat meegemaakt. U en uw baby zullen dit op een eigen manier gaan verwerken. Waarschijnlijk zult u in de thuissituatie veel verschillende adviezen krijgen. Haal hier voor uzelf datgene uit wat bij uw situatie het beste past en waar u zich goed bij voelt.

Indien u behoefte heeft aan extra informatie en/of persoonlijk contact dan kunt u contact opnemen met onderstaande verenigingen.

Vereniging van Ouders van Couveusekinderen
Website:                                 www.couveuseouders.nl
Emailadres:                            info@couveuseouders.nl
Postadres:                             Postbus 1024, 2260 BA, Leidschendam
Telefoonnummer:                  070 - 386 25 35

Stichting Kind en Ziekenhuis
Website:                                 www.kindenziekenhuis.nl
Emailadres:                            info@kindenziekenhuis.nl
Postadres:                              Postbus 197, 3500 AD Utrecht
Telefoonnummer:                  030 - 291 67 36

Steun van anderen

Een baby die de eerste tijd van zijn leven in het ziekenhuis heeft doorgebracht, heeft meestal al heel wat meegemaakt. Hierdoor kunnen, ook bij de ouders, spanningen zijn ontstaan. Spanningen die ook bij thuiskomst soms niet verdwenen zijn of juist dan ontstaan. Er zijn naast de hulpverleners die u al uit het ziekenhuis kent, twee verenigingen die u kunnen helpen. Vaak is het fijn om te praten met een ouder die hetzelfde heeft meegemaakt. Voor informatie kunt u bellen naar onderstaande adressen. Zij geven u het adres van een contactpersoon bij u in de buurt.

Vereniging van Ouders van Couveusekinderen
Landelijk secretariaat: Postbus 1024
                                    2260 BA Leidschendam

Telefoonnummer: 070 - 386 25 35

Stichting kind en Ziekenhuis  
Landelijk secretariaat: Postbus 197
                                   3500 AD Utrecht

Telefoonnummer: 030 - 291 67 36

De leden van deze werkgroep zijn ouders van kinderen die in het ziekenhuis gelegen hebben.

Vragen

Komen er thuis nog praktische vragen in u op, dan kunt u altijd contact opnemen met de verpleegkundigen van Unit Groen van het Moeder & Kindcentrum via het volgende telefoonnummer: 088 - 706 66 30.

Ook kunt u met vragen terecht bij het consultatiebureau tijdens een van de inloopspreekuren. Via de website van TWB kunt u de locatie en het tijdstip van het inloopspreekuur in uw gemeente vinden. Vragen kunnen via deze website ook gemaild worden.

Gebeuren er dingen op medisch gebied (spugen, koorts, stoelgangproblemen, etc.) waar u geen raad mee weet, neemt u dan contact op met uw huisarts.

Klachten

Soms gebeuren er tijdens een opname dingen die je als ouders graag anders had gezien. Het is zinvol om dit eerst bij de betrokken hulpverlener(s) op de afdeling bespreekbaar te maken. Mocht u desondanks ontevreden blijven dan kunt u uw klacht schriftelijk sturen naar het Patiënten Service Bureau, Boerhaaveplein 1, 4624 VT Bergen op Zoom. U kunt bij het secretariaat van het Moeder & Kindcentrum terecht voor meer informatie.

Enquête

Om de zorg binnen het Moeder & Kindcentrum verder te optimaliseren, willen we u vragen onze enquête in te vullen. Dit kan op het Moeder & Kindcentrum met behulp van een tablet. Doet u dit thuis, dan krijgt u hiervoor een brief met een inlogcode.

Nabellen

Als u langer dan een week met uw baby in het ziekenhuis heeft gelegen, maken we met u een belafspraak. Na een week horen we graag hoe het thuis gaat.

Namens alle medewerkers van het Bravis Moeder & Kindcentrum wensen we u een goede toekomst.

|