Bezoek en begeleiding

Op deze pagina leest u alles over uw bezoek aan het Moeder & Kindcentrum.

Bezoek en begeleiding polikliniek

Polikliniek

Een bezoeker van de polikliniek Verloskunde & Gynaecologie komt met maximaal 1 begeleider naar de controle en/of echo. Helaas betekent dit dat oudere kinderen niet aanwezig kunnen zijn naast de begeleider. Kinderen in een buggy vormen hierop een uitzondering.

Bezoek en begeleiding rond de bevalling

Tijdens de bevalling

Op de verlossuite is naast de partner na overleg ruimte voor een tweede persoon ter ondersteuning tijdens de bevalling (familielid / bevallingsfotograaf / doula )

Na de bevalling

Partner en kinderen uit het eigen gezin worden niet gezien als bezoek
Na de bevalling mogen er ongeacht het geboortetijdstip  4 personen 30 minuten komen kijken, de ouders bepalen wie dit zijn

Bezoek en begeleiding kraamsuites / couveusesuites / logeersuites

  • Gezinsleden gelden niet als bezoek. 
  • Uitzondering zijn gezinsleden die verdacht of positief getest zijn op Covid-19. Zij krijgen individueel uitleg
  • De ouders hebben regie over het bezoek, dus zoals in de thuissituatie. Bel vooraf met de ouders, stem uw bezoek af met het gezin.
  • Tussen 13.00-16.00 uur en na 20.00 uur is er geen bezoek. Dan is het rusttijd voor de kraamvrouwen.
  • Maximaal 2 bezoekers in de suite. Wisselen mag, maar in de hal, niet in de gangen van het MKC.