Waar ben je naar op zoek?

Kosten voor verblijf in het Moeder & Kindcentrum

Voor een poliklinische bevalling hanteren we de landelijke, standaard kosten. Deze informatie kunt u verkrijgen bij uw eerstelijns verloskundige. Voor een bevalling bij de gynaecoloog kunt u het beste de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering nakijken.

Voor het verblijf op het mkc wanneer uw baby opgenomen wordt op neonatologie ( unit groen) hanteren wij ook de landelijk afgesproken richtlijnen. Voor een opname op unit neonatologie kunt u ook het beste de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering nakijken.   

Poliklinische bevalling

De eigen bijdrage voor een poliklinische bevalling zonder medische indicatie is verschillend per zorgverzekeraar en bedraagt maximaal €347,81 De hoogte van de eigen bijdrage wordt jaarlijks door de NZA (Nederlandse Zorg Autoriteit) vastgesteld. Afhankelijk van uw aanvullende verzekering krijgt u deze eigen bijdrage gedeeltelijk of volledig vergoed. Informeer hiernaar bij uw zorgverzekeraar

Meer informatie over de tarieven omtrent kraamzorg vind je op de websites van onze samenwerkingspartners Dé Provinciale Kraamzorg, Kraamcentrum DAT en  Lunavi Kraamzorg (voorheen Thebe).

Verblijf op het MKC wanneer uw baby wordt opgenomen op unit neonatologie

Uw baby is opgenomen op het MKC. Wij stimuleren ouder(s) / verzorger(s) bij hun baby te blijven om het hechtingsproces tussen u en uw baby zo veel mogelijk te bevorderen. Dat betekent dat u 8 dagen bij uw baby in de couveusesuite kunt verblijven, ook als u geen medische indicatie heeft. Dit opnametype valt onder de basisverzekering, u bent verzekerd. Er wordt echter wel aanspraak gemaakt op uw eigen risico. Als uw eigen risico nog niet verbruikt is, wordt dit aangesproken. Mogelijk heeft u een aanvullende verzekering waarbij er meer kosten worden vergoed zonder eigen risico, wij adviseren dit bij uw eigen zorgverzekering na te vragen.

Wilt u niet dat deze opname (als gezonde moeder) ten laste komt van uw eigen risico, dan neemt u ontslag en maakt u gebruik van de geldende bezoekregeling voor ouders zoals beschreven in periode B.

Periode A- Tijdens het kraambed in de couveusesuite als gezonde moeder.

 • De kinderarts is behandelend specialist voor uw baby
 • De neonatologieverpleegkundige verzorgt de opname van uw baby en zorgt samen met u en uw partner voor uw baby.
 • De (obstetrie of neonatologie) verpleegkundige of kraamverzorgende verzorgen uw kraambedcontroles. Bij afwijkende controles volgt overleg met gynaecoloog
 • Uw partner kan gebruik maken van de rooming-in op de kamer
 • Uw maaltijden worden verzorgd door het MKC en uw partner kan tegen betaling een maaltijd en drinken bestellen.
 • U bent verantwoordelijk voor het ontvangen van bezoek. Zorg voor een rustige omgeving met ook voldoende rust voor u en uw baby.

Periode B-  Tijdens en na het kraambed in de logeersuite als gezonde moeder.

 • De kinderarts is behandelend specialist voor uw baby.
 • De neonatologieverpleegkundige verzorgt de opname van uw baby en zorgt samen met u en uw partner voor uw baby.
 • U maakt zelf afspraken met de kraamzorgorganisatie en 1e-lijnsverloskundige over de controles in het kraambed ( thuis of op de logeersuite).
 • U of uw partner verblijven op een logeersuite. Het is niet mogelijk om hier samen te overnachten.
 • Uw verzorgt u eigen maaltijden, er is een mogelijkheid om deze op de afdeling te kopen of in het ziekenhuisrestaurant te eten.
 • U bent verantwoordelijk voor het ontvangen van bezoek. Zorg voor een rustige omgeving met ook voldoende rust voor u en uw baby.

 

 

 

 

 

 

 

Persoonlijk contact?

Bel met de receptie van het Moeder & Kindcentrum 088- 70 66 600 of stel jouw vraag via het contactformulier