Waar ben je naar op zoek?

Kosten voor verblijf in het Moeder & Kindcentrum

Voor een poliklinische bevalling hanteren we de landelijke, standaard kosten. Deze informatie kunt u verkrijgen bij uw eerstelijns verloskundige. Voor een bevalling bij de gynaecoloog kunt u het beste de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering nakijken.

Voor het verblijf op het mkc wanneer uw baby opgenomen wordt op neonatologie ( unit groen) hanteren wij ook de landelijk afgesproken richtlijnen. Voor een opname op unit neonatologie kunt u ook het beste de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering nakijken.   

Poliklinische bevalling

De eigen bijdrage voor een poliklinische bevalling zonder medische indicatie is verschillend per zorgverzekeraar en bedraagt maximaal €347,81 De hoogte van de eigen bijdrage wordt jaarlijks door de NZA (Nederlandse Zorg Autoriteit) vastgesteld. Afhankelijk van je aanvullende verzekering krijg je deze eigen bijdrage gedeeltelijk of volledig vergoed. Informeer hiernaar bij je zorgverzekeraar

Meer informatie over de tarieven omtrent kraamzorg vind je op de websites van onze samenwerkingspartners Dé Provinciale Kraamzorg, Kraamcentrum DAT en  Lunavi Kraamzorg (voorheen Thebe).

Als je poliklinisch bent bevallen en er wordt geadviseerd dat je baby na de geboorte langer in het ziekenhuis blijft ter observatie, stimuleren wij om bij je baby te blijven voor het hechtingsproces. Echter wordt dan wel aanspraak gemaakt op je eigen risico. Als je eigen risico nog niet verbruikt is, wordt dit aangesproken. Mogelijk heb je een aanvullende verzekering waarbij er meer kosten worden vergoed zonder eigen risico, wij adviseren dit bij je eigen zorgverzekering na te vragen.

Verblijf op het MKC wanneer je baby wordt opgenomen op unit neonatologie

Je baby is opgenomen op het MKC. Wij stimuleren ouder(s) / verzorger(s) bij hun baby te blijven om het hechtingsproces tussen jou en je baby zo veel mogelijk te bevorderen. Dat betekent dat je 8 dagen bij je baby in de couveusesuite kunt verblijven, ook als je geen medische indicatie hebt. Dit opnametype valt onder de basisverzekering, waar je bent verzekerd. Er wordt echter wel aanspraak gemaakt op je eigen risico. Als je eigen risico nog niet verbruikt is, wordt dit aangesproken. Mogelijk heb je een aanvullende verzekering waarbij er meer kosten worden vergoed zonder eigen risico, wij adviseren dit bij je eigen zorgverzekering na te vragen.

Wil je niet dat deze opname (als gezonde moeder) ten laste komt van je eigen risico, dan neem je ontslag en maak je gebruik van de geldende bezoekregeling voor ouders zoals beschreven in periode B.

Periode A- Tijdens het kraambed in de couveusesuite als gezonde moeder.

 • De kinderarts is behandelend specialist voor je baby
 • De neonatologieverpleegkundige verzorgt de opname van je baby en zorgt samen met jou en je partner voor je baby.
 • De (obstetrie of neonatologie) verpleegkundige of kraamverzorgende verzorgen je kraambedcontroles. Bij afwijkende controles volgt overleg met gynaecoloog
 • je partner kan gebruik maken van de rooming-in op de kamer
 • je maaltijden worden verzorgd door het MKC en je partner kan tegen betaling een maaltijd en drinken bestellen.
 • je bent verantwoordelijk voor het ontvangen van bezoek. Zorg voor een rustige omgeving met ook voldoende rust voor jou en je baby.

Periode B-  Tijdens en na het kraambed in de logeersuite als gezonde moeder.

 • De kinderarts is behandelend specialist voor je baby.
 • De neonatologieverpleegkundige verzorgt de opname van je baby en zorgt samen met jou en je partner voor je baby.
 • Je maakt zelf afspraken met de kraamzorgorganisatie en 1e-lijnsverloskundige over de controles in het kraambed ( thuis of op de logeersuite).
 • Jij of je partner verblijven op een logeersuite. Het is niet mogelijk om hier samen te overnachten.
 • Je verzorgt je eigen maaltijden, er is een mogelijkheid om deze op de afdeling te kopen of in het ziekenhuisrestaurant te eten.
 • Je bent verantwoordelijk voor het ontvangen van bezoek. Zorg voor een rustige omgeving met ook voldoende rust voor jou en je baby.

 

 

 

 

 

 

 

Persoonlijk contact?

Bel met de receptie van het Moeder & Kindcentrum 088- 70 66 600 of stel jouw vraag via het contactformulier